Certifikat

Certifikat

Certifikat

Tillverkningen av betongelementen sker i våra systerbolags anläggningar i Alvesta & Tenhult. Dessa fabriker innehar tillbörliga certifikat.