Våra produkter

Våra produkter

Platsbyggda kraftstationer och komponenter för stam- och regionnät

Vårt systerbolag HC Betong tillverkar sedan många år mindre prefabricerade, kompletta nätstationer i samarbete med Nätstationsalliansen.

Kraftstationerna för Stamnät 400 eller 220kV och Regionnät130kV är oftast betydligt större i format och behöver därför byggas på plats. Här har vi utvecklat ett prefabricerat byggsystem som gör byggprocessen så tidseffektiv som möjligt. Väggar, tak och komponenter tillverkas i Småland av våra systerbolag HC Betong och Torps Byggelement och koordineras av en projektledare ut till byggplats när det är dags för resning. Vi utför alla förekommande moment inom kraftbyggnation så som eventuell rivning av befintligt ställverk, markberedning, grundläggning, inhägnad och byggandsmontage. Nedan se ni exempel på vad vi erbjuder. För inspiration, se referenser.

Ställverks- och transformatorbyggnader

KraftPrefab tillverkar och monterar platsbyggda byggnader åt kraftindustrin. KraftPrefab är verksamma i alla tre av Sveriges nätnivåer; transmissionsnätet (stamnätet), regionalnätet och lokalnätet. Våra byggnader och komponenter hamnar främst i gränsen mellan de olika näten där det alltid finns ett ställverk vars uppgift är att transformera och leda el vidare ut med rätt spänning till elledningar och ut till användaren.

NA_gul_matris1
NA_gr”n_matris3
NA_röd_matris1
Ställverk IMG_1015
Bra montage IMG_8661
Fundament IMG_7946

Komponenter

Utöver väggelement för stationsbyggnader erbjuder vi övriga komponenter som kan behövas vid ställverk och stationsbyggnationer. Nedan följer ett urval av de komponenter som vi erbjuder. Alla komponenter kan naturligtvis beställas inklusive montage.

• Fundament för områdesskydd och grindar
• Apparatfundament till transformatorer, nollfelsutrustning, master
• Kabelkanalsystem
• Oljetråg
• Splitterskydd