Hållbarhet

Hållbarhet

Globala målen för hållbar utveckling

KraftPrefab och hållbar framtid: Ett åtagande för global utveckling

Vi är stolta för vårt engagemang för att bidra till en mer hållbar värld. Genom att omfamna och aktivt arbeta mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, strävar vi efter att vara en drivande kraft för positiv förändring inom energi- och byggsektorn.

Som en framåtsträvande aktör inom konstruktion och infrastruktur är vi fast beslutna att integrera hållbarhet i alla aspekter av vårt arbete. Vi erkänner att vår verksamhet har en betydande påverkan på miljön, samhället och ekonomin, och vi tar ansvar för att minimera denna påverkan samtidigt som vi skapar långsiktig värde för våra kunder och samhället i stort.

Genom att fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling nr 7, 8, 9, 11, 12 och 13 strävar vi efter att främja hållbar energi, ekonomisk tillväxt, innovation, hållbara städer och samhällen, ansvarsfull konsumtion och produktion samt åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. Vi är övertygade om att genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och rättvis värld för dagens och morgondagens generationer.

Globalt mål nr.7: Hållbar energi för alla
Globalt mål nr.8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål nr.9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål nr.11: Hållbara städer och samhällen
Globalt mål nr.12: Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål nr.13: Bekämpa klimatförändringarna